Vad är kvittokortet?

Kvittokortet handlar om utvecklingen av ett internetbaserat kvittohanteringssystem som gör det möjligt att indexera och söka efter kvitton och garantier. Detta är idag nödvändigt då dagens kvittohantering kräver stora resurser, skadar miljön och är dåligt för hälsan.


English

Receipt card – Digital Receipt System

Our project is about developing an Internet-based receipt management system. This is now necessary because today’s receipt handling large amount of resources, harms the environment and is bad for health.

The system we are developing is based on a card that records the purchase as a voucher. A personalized card will be linked to the e-identity, it leads to show ID and a signature is no longer necessary at each moment of purchase for the customer.

The system works so that all purchase documents are transmitted electronically and stored on an Internet-based database in the form of digital receipts. Where will all the necessary data as purchase information, warranties and repurchase evidence available.

Contact us:

Customer Service
info@kvittokortet.se

Tobias Lundgren
tobias@kvittokortet.se

Oskar Tidhult
oskar@kvittokortet.se

  • Följ oss

       

  • Kvittokortets Twitter